All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Tree-ring database as a tool for description and prediction of responses of the main forest tree species to climate change

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  Prostředí pro život 3 (STA02021SS030)

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  SS03010134 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Databáze letokruhových chronologií jako nástroj pro evidenci a predikci reakce hlavních lesních dřevin na klimatickou změnu

 • Annotation in Czech

  1. Sestavit geodatabázi letokruhových chronologií z území České republiky včetně metadat charakterizujících stanoviště; 2. Vytvořit analytické vrstvy a mapové výstupy popisující vliv současných klimatických podmínek na růst hlavních druhů dřevin (smrk ztepilý, borovice lesní, dub letní a zimní, buk lesní, jedle bělokorá – dřeviny s dostatkem letokruhových dat); 3. Na základě modelovaných letokruhových chronologií vytvořit analytické vrstvy a mapy popisující vliv klimatu na růst hlavních lesních dřevin (smrk ztepilý, borovice lesní, dub letní a zimní, buk lesní, jedle bělokorá) v budoucnosti (období 2020-2050) a metodiku možností implementace těchto výstupů do koncepčních dokumentů.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  40102 - Forestry

 • OECD FORD - secondary branch

  10510 - Climatic research

 • OECD FORD - another secondary branch

  10508 - Physical geography

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  DE - Earth magnetism, geodesy, geography<br>DG - Atmospheric sciences, meteorology<br>GK - Forestry

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2021

 • Realization period - end

  Mar 31, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-SS-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  9,905 thou. CZK

 • Public financial support

  8,379 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,525 thou. CZK