All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Proposal of alternative tree species composition for forest ecosystems with reduced ecological stability due to physiological dryness

Public support

 • Provider

  Ministry of Agriculture

 • Programme

  Applied „ZEMĚ“ research programme of the Ministry of Agriculture for the period of 2017–2025

 • Call for proposals

  VaV pro Ministerstvo zemědělství II 2 (SMZE2018MZE01)

 • Main participants

  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  932-2017-14152

Alternative language

 • Project name in Czech

  Návrh alternativní druhové skladby dřevin pro lesní ekosystémy se sníženou ekologickou stabilitou v důsledku fyziologického sucha

 • Annotation in Czech

  Jedním z cílů projektu je návrh variant druhové skladby dřevin pro zalesňování holin po kalamitním odumírání jasanu a smrku na Moravě se zaměřením na zmírnění propadu produkce dřeva a vysoký meliorační efekt. K ověření variant budou založeny demonstrační objekty na lesním majetku spoluřešitele určené ke sledování vývoje kultur a následných porostů včetně varianty s podporou přirozeného zmlazení. Dalším cílem bude vyhodnotit dlouhodobé výzkumné plochy buku lesního, jedle bělokoré, šlechtěných topolů, topolu bílého, černého a osiky. Využití molekulárních metod bude zaměřeno na charakterizaci nových genových zdrojů domácích topolů a na sekvenační analýzu cílených úseků genů smrku ztepilého zapojených do odezvy na stres suchem a vytipování využitelných markerů.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  40102 - Forestry

 • OECD FORD - secondary branch

  10608 - Biochemistry and molecular biology

 • OECD FORD - another secondary branch

  10618 - Ecology

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CE - Biochemistry<br>EB - Genetics and molecular biology<br>EH - Ecology - communities<br>GK - Forestry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The results of the project are an important basis for forestry practice, which can use them to recognise suitable sources of reproductive material and subsequently establish forest stands that are more tolerant to drought stress.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 11, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MZE-QK-U

 • Data delivery date

  Jun 16, 2023

Finance

 • Total approved costs

  14,988 thou. CZK

 • Public financial support

  14,801 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  187 thou. CZK