All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Ecological stability and production of mixed forest stands with spruce (Picea abies) in uplands - the competition analysis

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 1 (SGA02002GA-ST)

 • Main participants

  Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů se smrkem v pahorkatinách - analýza konkurenčních vztahů dřevin

 • Annotation in Czech

  V důsledku výrazného antropického zatížení jsou v současné době v ČR značně narušeny lesní ekosystémy nížin, pahorkatin i horských oblastí. Zejména lesní porosty 2. až 4. vegetačního stupně s dominantním zastoupením nepůvodního smrku se mohou s vysokou pravděpodobností zcela rozpadnout ještě před dosažením mýtného věku, pokud v nich nejsou v dostatečném počtu a v přiměřeném rozestupu zastoupeny ekologicky stabilnější dřeviny. Předkládaný projekt bezprostředně vychází z rámce nosného projektu "Ekologickstabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin" - reg. č. GA ČR 526/99/1302. Zatímco nosný projekt byl řešen globálně, má jednoznačně podobu aplikovaného výzkumu a odpovídal na otázku "jak" se mění stabilita a produkce antropicky ovlivněných lesů, tak postdoktorandský grant bude postaven na detailní analýze konkurenčních vztahů jednotlivých druhů dřevin, bude mít spíše podobu základního výzkumu a bude se snažit

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  40102 - Forestry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Projekt zhodnotil vývoj uměle založeného lesního porostu, dlouhodobě ponechaného bez úmyslných lesnických zásahů a v kontextu s výsledky dalších srovnávacích probírkových ploch shrnul a zobecnil problematiku pěstování smrku v oblastech pahorkatin, kde do

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2000

 • Realization period - end

  Jan 1, 2002

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2003/GA0/GA03GA/U/N/9:7

 • Data delivery date

  May 19, 2008

Finance

 • Total approved costs

  590 thou. CZK

 • Public financial support

  523 thou. CZK

 • Other public sources

  137 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK