All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Production and ecological stability of mixed forest stands under conditions of hilly lands, changing due to anthropogenic activities as a basic for the proposal

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

 • Main participants

  Mendelova univerzita v Brně

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin

 • Annotation in Czech

  Destabilizace lesních ekosystémů našich pahorkatin je zapříčiněna antropickými vlivy a v budoucnu může být ještě zvýrazněna případnými změnami klimatu. Z tohoto pohledu zde má zajištění ekologické stability lesa (při plnění produkčních funkcí) nezastupitelnou úlohu. Předkládaný projekt může přispět k řešení těchto závažných otázek zejména proto, že bude vycházet z vyhodnocení řady dlouhodobě (25 - 35 let) sledovaných porostů různé druhové skladby. Cenné budou zejména údaje z kontrolních ploch, které jsou ponechány přirozenému vývoji bez úmyslných zásahů. S ohledem na druhovou pestrost smíšených porostů (celkem bude posuzováno 10 druhů dřevin, včetně nepůvodního smrku), preciznost založení ploch i pravidelné 5-leté šetření bude možno vyhodnotit změny druhové skladby přirozeným vývojem, sestavit stupnice mortality i vitality jednotlivých druhů, posoudit konkurenční vztahy dřevin atp. Tyto údaje pak budou sloužit společně s posouzením bezpečnosti a trvalosti produkce jako podklad pro návrh cílové skladby

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

  AG - Legal sciences

 • CEP - another secondary branch

  GB - Agricultural machines and construction

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering<br>20302 - Applied mechanics<br>40102 - Forestry<br>50501 - Law<br>50502 - Criminology, penology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Výsledky byly v souladu s plánem a metodikou. Je třeba ocenit velmi dobrou podloženost výsledků experimentálními daty a poctivost a objektivnost jejich hodnocení a vysvětlení. Publikace v "Lesnictví-Forestry" je dostatečná pro prokázání výsledků. Celkové

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1996

 • Realization period - end

  Jan 1, 1998

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/1999/GA0/GA09GA/V/6:6

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  1,415 thou. CZK

 • Public financial support

  865 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK