All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
EP9299

Ecological stability and production potential of mixed forest stands in anthropicly changed conditions of uplands as a backgound for the proposal of target species composition

Public support

 • Provider

  Ministry of Agriculture

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Mendelova univerzita v Brně

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin

 • Annotation in Czech

  Projekt je postaven na prvořadém strategickém cíli státní lesnické politiky (viz usnesení vlády ČR č. 249 z 11.5.1994) - na obnovení a udržení stabilních lesních ekosystémů. Otázka stability lesních ekosystémů je aktuální zejména v pahorkatinách, kde antropické vlivy a nejistota vývoje klimatu v příštích desetiletích mohou mít nevratné negativní, až katastrofální důsledky. Jedná se o mimořádně složitý problém, který nelze pochopitelně vyřešit za 5 nebo 10 let. Cíle projektu lze odvodit z jeho názvu. Vlastní náplní výzkumu bude tak, jako v předešlých projektech vyhodnocení série dlouhodobě sledovaných porostů různé druhové skladby - od jednoduchých porostních směsí buku s modřínem až po smíšené porosty s pestrou paletou 10 druhů dřevin. Mimořádně cennébudou zejména údaje z kontrolních ploch, které jsou ponechány přirozenému vývoji bez úmyslných zásahů. Dlouhá časová řada pozorování (35 - 40 let), rozsah i preciznost založení ploch umožní vyhodnotit změny druhové skladby přirozeným vývojem, sestavit st

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  40102 - Forestry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Průběh řešení i výsledky projektu plně odpovídají zadání projektu. Projekt shrnuje aktuální poznatky o ekologické stabilitě vymezených lesů a doporučuje optimální cílovou skladbu pro hospodářské soubory pahorkatin.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1999

 • Realization period - end

  Jan 1, 2002

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2003/MZE/MZE3QB/U/N/3:1

 • Data delivery date

  Oct 23, 2003

Finance

 • Total approved costs

  2,590 thou. CZK

 • Public financial support

  1,240 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,350 thou. CZK