All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Production potential and stability of mixed forest stands in forest altitudinal vegetation zones 2, 3 and 4 as a basis for optimation of target tree

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 2 (SGA02003GA-ST)

 • Main participants

  Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Produkční potenciál a stabilita smíšených lesních porostů ve 2., 3. a 4. lesním vegetačním stupni jako podklad pro optimalizaci cílové skladby dřevin

 • Annotation in Czech

  Projekt je postaven na prvořadém strategickém cíli státní lesnické politiky (viz usnesení vlády ČR č. 249 z r. 1994) - na obnovení a udržení stabilních lesních ekosystémů. Otázka stability lesních ekosystémů je aktuální zejména v pahorkatinách, kdeantropické vlivy a nejistota vývoje klimatu v příštích desetiletích mohou mít nevratné negativní, až katastrofální důsledky. Jedná se o mimořádně složitý problém, který nelze pochopitelně vyřešit za 5 nebo 10 let. Také předkládaný projekt je součástídlouhodobého výzkumného záměru a od r. 1993 je nepřetržitě řešen s finanční podporou GAČR (viz projekty 504/93/0793, 526/96/0649 a 526/99/1302). Cíle projektu lze odvodit z jeho názvu. Vlastní náplní výzkumu bude tak, jako v předešlých projektechvyhodnocení sériedlouhodobě sledovaných porostů různé druhové skladby - od jednoduchých porostních směsí buku s modřínem až po smíšené porosty s pestrou paletou deseti druhů dřevin.Mimořádně cenné budou zejména údaje z kontrolních ploch, které jsou

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  40102 - Forestry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project is part of a long-term research plan with the time horizon of study at least next 10 to 20 years. The content and objectives of the project can be derived from its title. It is necessary to assess the project contribution from two aspects. Th

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2003

 • Realization period - end

  Jan 1, 2005

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP06-GA0-GA-U/07:6

 • Data delivery date

  Jan 15, 2009

Finance

 • Total approved costs

  2,696 thou. CZK

 • Public financial support

  1,196 thou. CZK

 • Other public sources

  1,500 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK