All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Ecological stability and production of mixed forest stands in anthropically changed conditions of uplands as a background for the proposal of target species com

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

 • Main participants

  Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin

 • Annotation in Czech

  Projekt je postaven na prvořadém strategickém cíli státní lesnické politiky (viz usnesení vlády ČR č. 249 z 11.5.1994) - na obnovení a udržení stabilních lesních ekosystémů. Otázka stability lesních ekosystémů je aktuální zejména v pahorkatinách, kde antropické vlivy a nejistota vývoje klimatu v příštích desetiletích mohou mít nevratné negativní, až katastrofické důsledky. Jedná se o mimořádně složitý problém, který nelze pochopitelně vyřešit za 5 nebo 10 let. Také předkládaný projekt je součástí dlouhodobého výzkumného záměru a od r. 1993 je nepřetržitě řešen s finanční podporou GAČR (viz projekty 504/93/0793 a 526/96/0649). Cíle projektu lze odvodit z jeho názvu. Vlastní náplní výzkumu bude tak, jako v předešlých projektech vyhodnocení série dlouhodobě sledovaných porostů různé druhové skladby - od jednoduchých porostních směsí buku s modřínem až po smíšené porosty s pestrou paletou deseti druhů dřevin. Mimořádně cenné budou zejména údaje z kontrolních ploch, které jsou ponechány přirozenému

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  40102 - Forestry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Projekt byl splněn podle plánu. Je třeba konstatovat zlepšení publikační činnosti. Výsledky publikovány v impaktovém časopise. Dosažené výsledky jsou původní a mají i praktický význam pro lesní hospodářství studované oblasti. OK souhlasí se závěry POK.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1999

 • Realization period - end

  Jan 1, 2001

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2002/GA0/GA02GA/U/N/7:3

 • Data delivery date

  Apr 1, 2003

Finance

 • Total approved costs

  1,902 thou. CZK

 • Public financial support

  1,041 thou. CZK

 • Other public sources

  2,309 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK