All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
FV20147

New generation of joint implants manufactured from a beta titanium alloy

Public support

 • Provider

  Ministry of Industry and Trade

 • Programme

  TRIO

 • Call for proposals

  TRIO 2 (SMPO201700001)

 • Main participants

  BEZNOSKA, s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2017FV20147

Alternative language

 • Project name in Czech

  Nová generace kloubních implantátů vyrobených z beta slitiny Ti

 • Annotation in Czech

  Předkládaný projekt řeší problém omezené životnosti endoprotéz kyčelního kloubu. S rostoucí délkou lidského života a se zvyšující se aktivitou seniorů rostou nároky na implantáty především z hlediska životnosti. Pro necementovanou implantaci, kdy je implantát vsazen přímo do kosti bez využití kostního cementu, se téměř výhradně využívá slitina Ti6Al4V. Titan patří mezi vysoce biokompatibilní kovy a slitina Ti6Al4V splňuje nároky z hlediska pevnosti, únavové odolnosti a korozní odolnosti. Přesto je životnost těchto implantátů omezena na 15-20 let. Ve vědecké literatuře se již dvě desetiletí diskutuje o využitelnosti tzv. beta slitin titanu. Výhodnost beta slitin Ti spočívá především ve využití vysoce biokompatibilních prvků (Nb, Ta, Zr) a v nižším modulu pružnosti materiálu. Této problematice se věnoval navrhovatel projektu, firma Beznoska s.r.o., v rámci již ukončeného projektu TAČR. Výsledkem spolupráce s vědeckými partnery je návrh slitiny Ti-Nb-TaZr-O, kterou se dosud podařilo připravit v litém stavu. Slitina splňuje očekávané nároky na pevnost a biokompatibilitu. Aktuálním problémem je specifikace optimální metody výroby implantátu. Nezbytným mezikrokem je příprava tvářeného stavu slitiny. Cílem projektu je vyrobit prototyp plně funkční tj. implantabilní necementované náhrady kyčelního kloubu z tvářeného stavu slitiny Ti-Nb-Ta-Zr-O, která bude vyhovovat zákonným požadavkům a normám. V rámci řešení projektu budou dosaženy zejména tyto dílčí cíle: 1. Vytvoření materiálového modelu a jeho ověření plastometrickými zkouškami slitin. 2. Návrh a ověření vhodné tvářecí procedury a tepelného zpracování. 3. Experimentální a teoretický popis vlivu tváření na mechanické vlastnosti. 4. Ověření proveditelnosti povrchových úprav na nové slitině. 5. Návrh a realizace zápustkového kování. 6. Výroba testovacích kusů implantátu, vč. povrchových úprav. Zkoušky únavové odolnosti výsledného implantátu v souladu s normou. 7. Příprava implantátu pro klinické zkoušky.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  JP - Industrial processes and processing

 • CEP - secondary branch

  FI - Traumatology and orthopaedics

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20501 - Materials engineering<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering<br>30211 - Orthopaedics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Uspěl podle zadání. Succeeded according to the assignment.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jul 1, 2017

 • Realization period - end

  Jun 30, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 6, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP22-MPO-FV-U

 • Data delivery date

  Jun 14, 2022

Finance

 • Total approved costs

  19,081 thou. CZK

 • Public financial support

  12,940 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  6,406 thou. CZK