All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Prediction of mechanical behaviour of structures 3D printed based on alloy of titanium with betastructure

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-04971S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Predikce mechanického chování struktur tvořených 3D tiskem slitiny titanu s betastrukturou

 • Annotation in Czech

  Současné kloubní a zubní náhrady jsou tvořeny převážně ze slitiny Ti6Al4V, jejíž hlavní nevýhodou je vysoký modul pružnosti základního materiálu a možné uvolňování toxických látek do organismu. Cílem navrhovaného projektu je využití kombinace vysoce biokompatibilních materiálů na základě slitiny titanu s beta-strukturou a porézní gyroidní struktury. Slitiny titanu s beta-strukturou neobsahují toxické prvky a mají nižší modul pružnosti, který se blíží modulu pružnosti okolní kostní tkáně. Tuhost implantátu je možné snížit využitím 3D tištěné porézní struktury, která slouží jako scaffold pro vrůstání kostních buněk, snižuje napěťové stínění a přispívá k osseointegraci implantátu. Při 3D tisku slitin s beta-strukturou se vytváří řada defektů, které negativně ovlivňují mechanické vlastnosti. V navrhovaném projektu bude provedena podrobná experimetální a numerická analýza mechanických vlastností vytištěných vzorků a vzniklých defektů při tisku.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  GB - Agricultural machines and construction<br>JM - Structural engineering

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Apr 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  9,351 thou. CZK

 • Public financial support

  9,090 thou. CZK

 • Other public sources

  219 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  42 thou. CZK