All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Defect structure and phase transformations in fine grained biomedical titanium alloys

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Junior Grants

 • Call for proposals

  Juniorské granty 3 (SGA0201700002)

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  17-20700Y

Alternative language

 • Project name in Czech

  Struktura defektů a fázové transformace v jemnozrnných biokompatibilních slitinách titanu

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je studium fázových transformací v ultra-jemnozrnných biokompatibilních beta-slitinách titanu využitelných v medicíně. Překvapivě existuje jen omezené množství studií zabývajících se těmito materiály, přestože praktický cíl je zřejmý a významný – připravit biokompatibilní materiál s nízkým modulem pružnosti a dostatečnou pevností. V rámci projektu budou připraveny dvě ultra-jemnozrnné beta-slitiny titanu, a to metodami intenzivní plastické deformace a také práškovou metalurgií pomocí kryogenního mletí a slinování elektrickým proudem. Mikrostruktura a struktura defektů budou experimentálně studovány moderními technikami. Fázové transformace během žíhání budou podrobně zkoumány ex-situ a in-situ metodami. Těžištěm projektu je pokročilý popis vlivu deformované ultra-jemnozrnné struktury s vysokou koncentrací defektů na kinetiku fázových transformací a na morfologii vznikajících precipitátů. V závěru řešení projektu budou navrženy perspektivní ultra-jemnozrnné beta-Ti slitiny pro využití v medicíně a postupy jejich přípravy.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  JG - Metallurgy, metal materials

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20501 - Materials engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The successful results were obtained in the cases of α phase precipitation in Ti15Mo alloy prepared by HPT and ECAP, spark plasma sintering of Ti alloys and preparation of Ti-Nb-Ta-Zr-O alloys. Five PhD students were involved in the project. Six foreign institutions were included into the cooperation. The results were published in 13 articles of impacted journals.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2017

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  May 6, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP20-GA0-GJ-U/04:1

 • Data delivery date

  Jul 23, 2020

Finance

 • Total approved costs

  4,917 thou. CZK

 • Public financial support

  4,917 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK