All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Making Augmented Reality a Reality: AR Smart Application for Security Forces

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  TREND 1 (STA02019FW010)

 • Main participants

  GINA Software s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  FW01010200 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Platforma pro vizualizaci dat s využitím prvků rozšířené reality pro složky záchranného systému

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vyvinout novou platformu pro vizualizaci dat a informací s využitím prvků rozšířené reality pro pomoc složkám záchranného systému v ČR a zahraničí. Rozšířená realita přinese složkám záchranného systému přehlednější a přesnější informace a dodatečná data pro řízení mise a správné rozhodování při zásahu či mimořádné události, což přinese rychlejší zásah a správná rozhodnutí (zachráněný majetek, statky či infrastruktura) a větší bezpečnost záchranářů a občanů (méně zranění a úmrtí).

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - secondary branch

  20202 - Communication engineering and systems

 • OECD FORD - another secondary branch

  20205 - Automation and control systems

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics<br>JD - Use of computers, robotics and its application<br>JW - Navigation, connection, detection and countermeasure

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-FW-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  16,132 thou. CZK

 • Public financial support

  11,284 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  4,847 thou. CZK