All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Modelling of turbulent shear flows and its applications in inner and outer aerodynamics

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Modelování turbulentního smykového proudění a jeho užití při numerickém řešení problémů vnitřní a vnější aerodynamiky

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je výzkum chování turbulentního symkového proudění za účelem užití při vývoji numerických metod řešení problémů ve vnitřní a vnější aerodynamice. Jednotlivé části jsou: aú Experiment ÚT AV ČR: 1) proudění v zakřiveném kanále (3D) , 2) proudění v kanále s vyvinutým prouděním (zkoumá se i vliv omezujících stěn), 3) měření přechodové mezní vrstvy na desce při různé vnější turbulenci. b) Modelování smykového turbulentního proudění: 1) pro případy proudění ve vnější či vnitřní aerodynamice (k-E či jiné modifikace), 2) pro případy proudění v mezní vrstvě atmosféry, 3) pro případ přechodové mezní vrstvy na desce při různé vnější turbuleni. c) Numerická simulace turbulentního vazkého proudění: 1) v kanálu (b1) ve 2D (příp. 3D), 2) v mezní vrstvě atmosféry (3D), 3) v přechodové mezní vrstvě pomocí dvouvrstvového modelu turbulence. d) Srovnání některých výsledků numerického řešení a experimentu.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  JU - Aeronautics, aerodynamics, aeroplanes

 • CEP - secondary branch

  CI - Industrial chemistry and chemical engineering

 • CEP - another secondary branch

  BA - General mathematics

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10101 - Pure mathematics<br>20304 - Aerospace engineering<br>20401 - Chemical engineering (plants, products)<br>20402 - Chemical process engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  Přínosem projektu je podstatné prohloubení poznání o turbulentním smykovém proudění, jehož poznatků je využito pro numerické řešení praktických problémů ve vnitřní a vnější aerodynamice. Dosažené výsledky přesáhly plánované cíle projektu. O vysoké úrovni

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1996

 • Realization period - end

  Jan 1, 1998

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/1999/GA0/GA09GA/V/6:6

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  1,860 thou. CZK

 • Public financial support

  1,490 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK