All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Gene expression profiling and functional characterization of glial cell subpopulations following ischemic brain injury

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 17 (SGA0201300005)

 • Main participants

  Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.<br>Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  13-02154S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Profilování genové exprese a funkční charakterizace subpopulací gliových buněk po ischemickém poškození mozku

 • Annotation in Czech

  Astrocyty a NG2-glie vykazují značnou funkční heterogenitu, která se odráží jak v profilech genové exprese, tak i v jejich reakcích na poškození CNS. Cílem projektu je použít velmi účinnou platformu pro klasifikaci subpopulací astrocytů a NG2-glií na základě exprese genů v jednotlivých buňkách, s jejich následnou funkční charakterizací, a objasnit úlohu těchto odlišných gliálních subpopulací v průběhu postnatálního vývoje a po ischemickém poškození mozku. V projektu budou použity transgenní myši, u kterých jsou vizualizovány různé podtypy astrocytů a NG2-glií. S použitím pokročilých vícerozměrných způsobů modelování navrhneme dynamický model vývoje postnatálního mozku a model vývoje ischemicky poškozené tkáně v kontextu jednotlivých gliových buněk a jejich subpopulací. Profilování genové exprese subpopulací astrocytů a NG2-glií a vytvoření modelů tak poskytne velmi účinný přístup pro identifikaci nových důležitých genů membránových proteinů gliových buněk, které jsou nezbytné pro budoucí vývoj terapeutických postupů, zaměřených na gliové buňky.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  EB - Genetics and molecular biology

 • CEP - secondary branch

  FH - Neurology, neuro-surgery, nuero-sciences

 • CEP - another secondary branch

  ED - Physiology

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics<br>30103 - Neurosciences (including psychophysiology)<br>30105 - Physiology (including cytology)<br>30210 - Clinical neurology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  Ion channels important for post-ischemic CNS have been characterized as a potential new targets in glial cells therapy. New approaches or tools in the single cell RTqPCR field were described. Results provided a base for quality control in single cell expression profiling and brought new insights into the biological process of cellular expression. Results are summarized in 8 Jimp and 2 Jsc papers.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Feb 1, 2013

 • Realization period - end

  Dec 31, 2016

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  May 6, 2016

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP17-GA0-GA-U/03:1

 • Data delivery date

  Jun 28, 2017

Finance

 • Total approved costs

  10,720 thou. CZK

 • Public financial support

  10,720 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK