All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Glial cells- the key players in the progression of amyotrophic lateral sclerosis

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Main participants

  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  19-02046S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Gliové buňky- klíčoví hráči v progresi amyotrofické laterální sklerózy

 • Annotation in Czech

  Astrocyty, NG2 glie, oligodendrocyty a mikroglie, vykazují značnou funkční heterogeneitu, která se odráží v přítomnosti různých subpopulací lišících se v profilech genové exprese, jejich funkčních vlastnostech, ale i v jejich podílu na rozvoji neurodegenerativních onemocnění. Cílem projektu je objasnit úlohu gliových buněk v progresi amyotrofické laterální sklerózy (ALS) s použitím transgenních myší nesoucích mutaci superoxid dismutázy a současně umožňujích vizualizaci gliových buněk. S použitím vysokoúčinné platformy na analýzu jednotlivých buněk pomocí sekvenování nové generace budou charakterizovány subpopulace jednotlivých typů gliových buněk a následně i funkčně charakterizovány. S využitím pokročilých způsobů analýzy navrhneme dynamický model degenerace CNS v průběhu ALS na úrovni jednotlivých gliových buněk. Profilování exprese jednotlivých buněk a modelování jejich interakcí tak poskytne velmi účinný přístup pro identifikaci/charakterizaci nových důležitých genů a regulačních drah u gliových buněk, na které se může zaměřit budoucí vývoj terapeutických postupů.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  30103 - Neurosciences (including psychophysiology)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  FH - Neurology, neuro-surgery, nuero-sciences

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

 • Latest support payment

  Jun 9, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP22-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Feb 22, 2022

Finance

 • Total approved costs

  9,950 thou. CZK

 • Public financial support

  9,734 thou. CZK

 • Other public sources

  216 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK