All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Development of an multifunctional monolithic capillary column with integrated sample focusing, separation, and on-column electrochemical detection

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

 • Main participants

  Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  14-22426S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vývoj multifunkční monolitické kapilární kolony s integrovanou úpravou vzorku, separací a elektrochemickou detekcí

 • Annotation in Czech

  Tento projekt navrhuje přípravu multifunkční monolitické kapilární kolony s integrovanou úpravou vzorku, separací a elektrochemickou detekcí přímo na koloně. Navrhujeme prostorově orientovanou modifikaci povrchu pomocí tepelně iniciovaného graftingu, sloužící k přípravě jednotlivých segmentů kapilární kolony s různou polaritou (úprava vzorku, separace). Stacionární fáze bude také modifikovaná polymerními materiály reagujícími na vnější podněty, jako je například teplota, čímž dojde k přípravě tzv. chytrých stacionárních fází. Nedílnou součástí projektu je včlenění elektrochemického detektoru přímo do monolitického materiálu buď pomocí mikroelektrod anebo depozicí kovových materiálů na povrch monolitu. Připravená víceúčelová kolona bude použita jak k cílené analýze nervových přenašečů, tak i k přímému online spojení s mikrodialýzou jako dávkovací technikou. Použití takovéto monolitické kapiláry najde uplatnění v kinetických studií, diagnostice i pří kontrole léčebného procesu.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  CB - Analytical chemistry, separation

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10406 - Analytical chemistry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The investigator reached objectives of the project. He prepared monolithic capillary column integrating sample focusing, separation, and electrochemical detection. The column allows extraction of dopamine from urine samples, its separation and electrochemical detection. The results were published in 3 papers in reviewed journals and several posters and lectures at conferences.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2014

 • Realization period - end

  Dec 31, 2016

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 5, 2016

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP17-GA0-GA-U/03:1

 • Data delivery date

  Jun 28, 2017

Finance

 • Total approved costs

  3,748 thou. CZK

 • Public financial support

  3,748 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK