All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Supercritical water as a tool for new options in capillary separation methods

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Main participants

  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  16-03749S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Superkritická voda jako nástroj nových možností v kapilárních separačních metodách

 • Annotation in Czech

  Projekt rozvíjí využití sub- a superkritické vody k úpravám vnitřní morfologie kapilár z taveného křemene a k úpravám povrchů skla, což otevírá nové možnosti pro řešení komplikovaných separací kapilárními elektromigračními metodami a kapilární kapalinovou chromatografií. Hlavní cíle projektu jsou: 1) umožnit nezávislou úpravu podélného profilu vnitřního průměru kapiláry a charakteru jejího vnitřního povrchu a 2) ověřit možnosti využití interakcí superkritické vody a skleněných mikrokuliček pro přípravu "core-shell" částic a případně i pro alternativní přípravu monolitických kolon. Upravené kapiláry budou v závislosti na cílené morfologii využity k obtížným separacím biočástic kapilární isoelektrickou fokusací nebo kapilární zónovou elektroforézou a ke zdokonalení stability monolitických kolon na bázi silikagelu či na bázi hybridních silikagel-organických struktur. Úpravy skleněných mikrokuliček budou studovány s cílem připravit "core-shell" částice pro nové náplně kolon a případně i nalezení nového způsobu přípravy silikátových monolitických kolon.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  CB - Analytical chemistry, separation

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10406 - Analytical chemistry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  This is an excellent project of basic research in the area of supercritical water apllied for the modification of chromatographic columns, which results in above average number of papers published mainly in prestigeous analytical journals. Prepared chromatographic columns exhibit very good chromatographic efficiency, as demonstrated on several examples of bioanalytical applications.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2018

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 26, 2018

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP19-GA0-GA-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 12, 2019

Finance

 • Total approved costs

  4,940 thou. CZK

 • Public financial support

  4,425 thou. CZK

 • Other public sources

  515 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK