All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Supercritical water to treat fused silica capillaries: advanced etching techniques and refined applications

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Main participants

  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  19-00742S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Úpravy křemenných kapilár superkritickou vodou: pokročilé techniky leptání a náročné aplikace

 • Annotation in Czech

  Projekt rozvíjí unikátní využití superkritické vody k úpravám vnitřní morfologie kapilár z taveného křemene pro aplikace v kapilárních elektromigračních metodách a kapilární kapalinové chromatografii. Všeobecným cílem projektu je rozšířit využitelnost kapilár z taveného křemene v analytických separačních metodách pomocí leptání jejich vnitřního povrchu superkritickou vodou. Hlavní dílčí cíle projektu jsou: 1) zvýšit reprodukovatelnost povrchových struktur získaných lokálním leptáním pomocí sekundárního ohřevu efluentu pro kontrolu povrchové krystalizace efluentu; 2) na bázi software MS Access vyvinout a využít nástroj pro analýzu a klasifikaci výsledků leptání v závislosti na jednotlivých experimentálních parametrech; 3) charakterizovat leptané vnitřní povrchy kapilár pomocí měření elektroosmotického toku; 4) v kapilárách leptaných superkritickou vodou připravit robustní monolitické kolony na bázi silikagelu s následnou modifikací imobilizovanými kationty iontových kapalin a zwitteriontovými skupinami.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10406 - Analytical chemistry

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CB - Analytical chemistry, separation

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project builds on unique application of supercritical water, for treatment of the inner surfaces of the capillaries to alter the internal morphology of fused silica capillaries for use in capillary electromigration methods and capillary liquid chromatography. 9 papers were approved to be a result of the project - and all of them were published in prestigous journals.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  May 12, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP22-GA0-GA-U

 • Data delivery date

  Jun 29, 2022

Finance

 • Total approved costs

  5,247 thou. CZK

 • Public financial support

  5,045 thou. CZK

 • Other public sources

  202 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK