All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Multicomponent nano-architectured thin films of plasma polymers

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  17-12994S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Multikomponentní tenké vrstvy plazmových polymerů s nano-architekturou

 • Annotation in Czech

  Budou vyvinuty pokročilé plazmatické metody přípravy multikomponentních nanostrukturovaných tenkých vrstev plazmových polymerů. Nanočástice plazmových polymerů budou vytvářeny pomocí zdroje klastrů s agregací v plynu (GAS), zatímco tenké vrstvy plazmových polymerů budou nanášeny metodou plazmatem podporované vakuové termální depozice. Bude zkoumáno zabudování nanočástic do matrice termodynamicky nekompatibilních plazmových polymerů a současná kodepozice dvou nemísitelných polymerů. Parametry depozice budou optimalizovány pro zachování fázové separace na nano úrovní. Bude studován vztah mezi nanoarchitekturou a její funkčností (chemické složení, stupeň zasíťování, tvar a distribuce nanodomén, bobtnací jevy). Budou vyvinuty plazmové polymery s rozdělením bioatraktivních a biorepulzních vlastností, což umožní nanostrukturou uskutečňovat regulované selektivní vázání proteinů. Očekávaným výstupem projektu je vývoj nových druhů ko-polymerních tenkých vrstev a získání základních znalostí o jejich strukturní samoorganizaci.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  BL - Plasma physics and discharge through gases

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  New types of nanostructured thin polymer layers were prepared by plasma polymerization and characterized carefully. All project goals have been achieved successfully. Several fundamental findings have been obtained and published in high-quality scientific journals. The panel suggests the classification accomplished.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2017

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 10, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP20-GA0-GA-U/02:1

 • Data delivery date

  Jul 23, 2020

Finance

 • Total approved costs

  5,685 thou. CZK

 • Public financial support

  4,767 thou. CZK

 • Other public sources

  918 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK