All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Theoretical Basis for Teaching Czech Sign Language Tested through Quantitative Linguistic Methods

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

 • Main participants

  Univerzita Palackého v Olomouci / Pedagogická fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  17-18149S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Teoretická východiska výuky českého znakového jazyka testovaná prostřednictvím kvantitativně lingvistických metod

 • Annotation in Czech

  Projekt z oblasti speciální pedagogiky se zaměří na rozšíření teoretické základny výuky českého znakového jazyka a jeho dílčí gramatický popis. Jeho znalost je nezbytnou podmínkou efektivní výuky českého znakového jazyka jak u neslyšících uživatelů (prelingválně neslyšících dětí), tak u uživatelů slyšících (rodiče a rodinní příslušníci, studenti speciální pedagogiky, tlumočníci atd.). Projekt bude studovat promluvy v českém znakovém jazyce neslyšících a bude je popisovat variantními gramatickými prostředky. Tyto vzorky následně analyzuje za užití široké řady lingvistických kvantitativních metod a výsledky srovná s kvantitativními analýzami jazyků mluvených. Tento pohled bude znamenat výraznou změnu pojetí hierarchie znakových jazyků neslyšících na národní i mezinárodní úrovni a zjištěné závěry přispějí k rozšíření poznání jejich lingvistické podstaty a tím i zkvalitnění teoretické i praktické výuky.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AM - Pedagogy and education

 • CEP - secondary branch

  AI - Linguistics

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)<br>60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project addressed an important topic by means of a unique approach. It brought a new corpus of the Czech sign language and analyzed it by a specific method. The outputs of the project are interesting and they correspond to the project’s original plan. Altogether, the goal of this interesting project has been accomplished.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2017

 • Realization period - end

  Dec 11, 2020

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 26, 2018

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP21-GA0-GA-U/01:1

 • Data delivery date

  Apr 12, 2021

Finance

 • Total approved costs

  1,945 thou. CZK

 • Public financial support

  1,890 thou. CZK

 • Other public sources

  46 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK