All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Managerial Decisions: Rationality of Paradoxical Behavior

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Main participants

  Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  19-06569S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Manažerské rozhodování: racionalita paradoxního chování

 • Annotation in Czech

  Použití pravděpodobnostních metod pro podporu manažerského rozhodování předpokládá znalost pravděpodobností očekávaných situací. Bohužel, manažeři při svém rozhodování tyto pravděpodobnosti obvykle neznají. Přijaté rozhodnutí je potom ovlivněno něčím, co psychologové označují jako "averzi k neurčitosti". Taková rozhodnutí se nedají vysvětlit pomocí principu maximalizace očekávaného užitku (ve smyslu Savageových postulátů) a jsou proto považována za "paradoxní" (protismyslná). K dalšímu zdánlivě paradoxnímu rozhodování dochází, když manažerova osobní preferenční relace používaná při rozhodování není tranzitivní, což opět odporuje běžně přijímaným matematickým předpokladům. A přeci nemůžeme tato rozhodnutí označit za špatná - často jde dokonce o ta nejlepší možná. Cílem projektu je tedy vytvořit takové modely rozhodování, jež by odpovídaly výše zmíněnému zdánlivě paradoxnímu chování manažerů. Použití těchto modelů může výrazně zvýšit kvalitu rozhodování systémů pro podporu vyhodnocování hrozeb a rizik spojených se zaváděním nových technologií.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  50204 - Business and management

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AH - Economics<br>GA - Agricultural economics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project went in line with the declared intentions in terms of both its content and publication plan. The project objectives were met. The main results of the project are articles published in well-established international journals such as the International Journal of General Systems or the International Journal of Approximate Reasoning.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Jun 30, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 1, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-U

 • Data delivery date

  Jun 26, 2023

Finance

 • Total approved costs

  4,264 thou. CZK

 • Public financial support

  4,264 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK