All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Amorphous to crystal (3D2D) transition in van der Waals bonded chalcogenide materials

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Main participants

  Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  19-17997S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Přechod mezi amorfním a krystalickým stavem (3D2D) u chalkogenidových materiálů vázaných van der Waalsovou vazbou

 • Annotation in Czech

  Před několika lety se objevily a rychle dostaly do popředí polovodičového výzkumu dvě nové skupiny chalkogenidových materiálů. Jedna se nazývá topologické izolátory a druhá chalkogenidy přechodných kovů. Z vědeckého i technologického hlediska je zásadní vysoká kvalita krystalické struktury o jedné- a několika vrstvách narostlých na velké ploše. Cílem projektu je zjistit a pochopit procesy, při kterých se krystalická fáze vrstevnatých chalkogenidů s van der Waalsovou vazbou (vdW) generuje z odpovídající amorfní fáze řízením tloušťky, různými substráty a tepelnými úpravami. Vazebné poměry v amorfních 3D vdW vrstvách a jejich přeměna do 2D vdW krystalických vrstev bude studována kombinací experimentů a modelováním struktur. Pochopení 3D2D přechodu umožní předpovídat a vyvinout protokoly pro přípravu těchto materiálů na velké plochy a tím je přenést do průmyslových aplikací.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  JG - Metallurgy, metal materials<br>JP - Industrial processes and processing

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Project results contribute to a deeper understanding of the 3D amorphous - 2D crystalline transformation of vdW chalcogenides and could help eradicate technological obstacles in processing thin chalcogenide layers. The results were published in peer-reviewed international journals and presented at international conferences. Thus, the goals and outputs planned were fulfilled.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Jun 30, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 1, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-U

 • Data delivery date

  Jun 26, 2023

Finance

 • Total approved costs

  6,025 thou. CZK

 • Public financial support

  6,025 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK