All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Synthesis of reliable electrical phantoms describing fractional impedance behavior of real-world systems

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Main participants

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  19-24585S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Syntéza elektrických fantomů věrně popisující fraktální impedanční chování reálných systémů

 • Annotation in Czech

  Projekt se věnuje problematice syntézy a popisu analogových obvodů – fantomů, kterými jsou emulovány a v čase uchovány elektrické vlastnosti systémů/vzorků analyzovaných především metodou impedanční spektroskopie. Popis těchto fantomů je založen na využití fraktálního počtu, kdy při jejich fyzické realizaci jsou využívány zejména pasivní prvky fraktálního řádu (prvky s tzv. konstantní fází) a jejich vhodné transformace a kombinace, což je oblast, která dosud nebyla dostatečně prozkoumána. Význam takových fantomů pro budoucí výzkum spočívá v možnosti explicitně porovnat vhodnost vlastních měřicích technik využívaných pro charakterizaci materiálů. V rámci řešení projektu jsou využity zkušenosti řešitelského kolektivu v oblasti návrhu analogových obvodů, kdy výstupem projektu je především popis původních řešení obvodových struktur, jejichž chování je ověřováno jak počítačovými simulacemi, tak i experimentálními měřeními. Takto získané výstupy jsou publikovány v renomovaných časopisech, které se věnují dané výzkumné oblasti.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  JA - Electronics and optoelectronics<br>JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project objectives concerning the research on the synthesis of electrical phantoms, for the description of beahaviour of realistic systems, were fulfilled in all areas (design of fractal elements, design and realization of CMOS structures, characterization). The project results were published 14 papers in journals in impacted journals and few proceedings.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 30, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP22-GA0-GA-U

 • Data delivery date

  Jun 29, 2022

Finance

 • Total approved costs

  6,476 thou. CZK

 • Public financial support

  5,438 thou. CZK

 • Other public sources

  1,038 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK