All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Fundamental research on designing of CMOS fractional-order elements

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-06070S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Základní výzkum v návrhu CMOS prvků fraktálního řádu

 • Annotation in Czech

  Projekt se věnuje výzkumu popisu a návrhu prvků fraktálního řádu, zejména fraktálních kapacitorů (FOC), nezbytných pro následnou syntézu analogových systémů fraktálního (neceločíselného) řádu. Tyto zkoumané prvky jsou tvořené obvody na principu rezistivních a kapacitních vrstev a pro jejich popis a návrh využívají teorie obvodů s rozprostřenými parametry. Je navržen návrhový software, který na základě požadavků na parametry samotného FOC a parametrů očekávaného způsobu realizace, specifikovaných v přihlášce projektu, navrhne parametry pro možnou CMOS implementaci. Správnost matematického popisu a návrhového software je ověřena experimentální realizací diskrétních prvků FOC na CMOS čipu. Návrh má za cíl dovolit elektronické řízení parametrů realizovaného prvku, kterého v praxi nebylo dosud dosaženo. To přinese další rozvoj oblasti elektroniky, návrhu analogových fraktálních systémů a výrazně rozšíří aplikační potenciál obvodů neceločíselného řádu.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  JA - Electronics and optoelectronics<br>JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Apr 19, 2023

Finance

 • Total approved costs

  7,266 thou. CZK

 • Public financial support

  6,462 thou. CZK

 • Other public sources

  804 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK