All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Protohistoric Communities of the „Marcomannic“ Settlement Zone in the Middle Danube Region – Structure and Dynamics on the Basis of Digital Modelling

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202000001

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  20-11070S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Protohistorické komunity „markomanské“ sídelní zóny středního Podunají – Struktura a dynamika na základě digitálního modelování

 • Annotation in Czech

  Hlavní řešené okruhy otázek jsou orientovány na analýzu časoprostorových aspektů demografických, sociálních, politických a ekonomických struktur barbarských populací v průběhu prvních čtyř století našeho letopočtu v rámci tzv. markomanské středodunajské sídlení zóny západně od Malých Karpat (střední a jižní Morava, Dolního Rakousko a slovenské Záhoří). Inherentní vysoká míra dynamiky vývoje různých aspektů protohistorických komunit Germánských populací (zejména organizační struktury a migrace) zároveň spolu s těsným sousedstvím civilizačně výrazně odlišného geopolitického útvaru Římské říše vytvářely podmínky pro realizaci širokého spektra interakcí. Dosavadní poznání a modely vývoje germánského osídlení na základě typologicko-chronologických struktur archeologických pramenů v rámci regionu je možné v celé řadě tematických okruhů a problematik doplnit a rozšířit o dimenzi zprostředkovanou aplikovanými metodami digitálního šetření struktur v datech různé povahy a rekonstrukci dynamiky modelováním komplexních systémů.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  P - Interrupted multi-year project

 • Latest support payment

  Apr 8, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  2,325 thou. CZK

 • Public financial support

  2,325 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK