All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The nature and dynamics of local land use conflicts in a polyrational arena

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202000001

 • Main participants

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Přírodovědecká fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  20-11782S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Povaha a dynamika lokálních konfliktů o využití území v polyracionálním prostředí

 • Annotation in Czech

  Rostoucí tlak na území vyvolává hodnotové a argumentační střety, které mohou vyústit v sociální konflikty o využití území. Ty představují celosvětově zásadní dilema pro rozhodovací sféru. Projekt využívá socio-geografických přístupů pro pochopení lokálních konfliktů o využití území − tj. situací, v nichž obecnější strategie a politiky narážejí na rozdílné perspektivy v lokální úrovni. Na příkladu Česka se zaměřujeme na rozdílné priority (regenerace brownfieldů, energetická soběstačnost, povodňový management a rozvoj venkova), které jsou často naplňovány ve shodných územích a ústí v konfliktní situace. Nejprve bude na celostátní úrovni kvantitativně hodnocen rozsah konfliktních změn využití území. Dále bude aplikován přístup ‚process-tracing‘ v případových studiích, opřený o dokumentární data, polostrukturované rozhovory se stakeholdery a dotazování v lokálních komunitách s cílem zmapovat argumentace vedoucí k rozhodnutí o využití území. Nakonec bude navržena typologie lokálních konfliktů o využití území a regionálně ukotvené principy pro jejich adaptivní management.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AO - Sociology, demography

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project contributes to design a new typology of local LU conflicts, analyse their dynamics and influencing factors, documented by a set of empirical case studies conducted in CZ as well as in CEEC. The final summary provides relevant information. Altogether, 8 papers were published (Q1-Q3, Jsc), some of them with a weaker link to the objective of the project.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 12, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-U

 • Data delivery date

  Jun 26, 2023

Finance

 • Total approved costs

  4,202 thou. CZK

 • Public financial support

  4,202 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK