All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Hunters at a camp: Reconstruction of spatial behaviour at Moravian Gravettian sites.

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202000001

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  20-26094S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Lovci na sídlišti: Rekonstrukce prostorového chování na lokalitách moravského gravettienu.

 • Annotation in Czech

  Prostorové vztahy a struktury, které předměty archeologického záznamu mezi sebou na lokalitách vytvářejí, jsou obecně chápány jako projev lidského chování a adaptace na přírodní a socio-ekonomické prostředí. V tomto smyslu se projekt zaměří na prostorovou analýzu gravettských sídlišť středního Podunají, zejména na komplexní rozbor konkrétních nálezových situací v sídelním areálu Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice. Výsledky základního zpracování i pokročilých přírodovědných analýz archeologického materiálu a terénních dat z vybraných lokalit budou s pomocí sofistikovaných nástrojů GIS geoprostorově analyzovány, srovnány a vyhodnoceny, i za pomoci analogií z oblasti etnoarcheologie a experimentální archeologie. Cílem je identifikovat procesy, které vedly k zformování studovaného archeologického záznamu, a zrekonstruovat sídlištní modely charakteristické pro gravettské lovce-sběrače z hlediska dynamiky vnitřního vývoje a prostorového uspořádání sídlišť ve vztahu k adaptacím ekonomicko-subsistenčních strategií.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  P - Interrupted multi-year project

 • Latest support payment

  Apr 8, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  2,765 thou. CZK

 • Public financial support

  2,765 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK