All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Jarošov II and its place in UP occupation of Uherské Hradiště area

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

  Výzkumné granty 2 (SAV02002-AB)

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Jarošov II v kontextu paleolitického osídlení Uherskohradišťska

 • Annotation in Czech

  Uherskohradišťsko představuje unikátní sídelní mikroregion. Na jeho území se střetává aurignacké a gravettské osídlení. Lokalizace sídlišť těchto kultur v terénu je odlišná. V SM v Uherském Hradišti a v AÚ AV ČR v Brně je shromážděn dosud nepublikovaný materiál z tohoto mikroregionu. Projekt se proto zaměřuje na tyto hlavní okruhy: 1. Zpracování a publikace materiálu z lokality Jarošov II, 2. Zpracování a publikace nálezových fondů SM v Uherském Hradišti a AÚ AV ČR v Brně, 3. Soupis lokalit mikroregionu, 4. Zhodnocení aurignacké a gravettské sídelní strategie.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The site cluster Jarošov II was analyzed in detail. All accessible material from the region was critically revised and the region was systematicaly surveyed. The result is a catalogue of sites within the Uherské Hradiště Area.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2002

 • Realization period - end

  Jan 1, 2004

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2005/AV0/AV05IA/U/N/5:3

 • Data delivery date

  Sep 26, 2007

Finance

 • Total approved costs

  722 thou. CZK

 • Public financial support

  520 thou. CZK

 • Other public sources

  202 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK