All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Global sensitivity analysis and stability in optimization problems

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202200004

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  22-11117S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Globální analýza citlivosti a stabilita v optimalizačních úlohách

 • Annotation in Czech

  V projektu se budeme zabývat otázkami stability v optimalizačních úlohách operačního výzkumu. Vyvineme příslušné metody a odvodíme teoretické vlastnosti. Budeme uvažovat složitější perturbace dat než se uvažuje v klasické analýze citlivosti. To znamená perturbace potenciálně všech vstupních hodnot, navíc nepředpokládáme žádné rozdělení těchto hodnot, nanejvýš předem dané meze. Budeme zkoumat úlohu lineárního programování a rozšíření na celočíselné a vícekriteriální programování. K dosažení cíle využijeme nejnovější poznatky na poli intervalového programování a jiných oborů. Zaměříme se také na konkrétní úlohy z operačního výzkumu a z praxe, jako jsou úlohy toků v sítích či úlohy z oblasti agrikultury. Dosažené výsledky aplikujeme rovněž na speciální třídy úloh z optimalizace, jako je například úloha lineární komplementarity. Další příbuznou oblastí, kde budeme vyšetřovat stabilitu, jsou kooperativní hry - zde se zaměříme na intervalové a částečně definované hry.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AH - Economics<br>GA - Agricultural economics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2022

 • Realization period - end

  Dec 31, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Jun 16, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  4,766 thou. CZK

 • Public financial support

  4,571 thou. CZK

 • Other public sources

  195 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK