All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Utilization of organic fluorinated azides for the synthesis of unusual nitrogen heterocycles

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-04659S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Využití organických fluorovaných azidů pro syntézu neobvyklých dusíkatých heterocyklů

 • Annotation in Czech

  Organické azidy jsou velmi cenné reagenty v syntéze a jejich fluorovaná analoga, která jsme popsali jsou mnohem stabilnější. V tomto projektu navrhujeme zkoumat eliminaci molekuly dusíku z fluorovaných azidů za vzniku aziridinů přes reaktivní intermediáty nitreny a eliminaci molekuly dusíku z triazolů, odvozených od fluorovaných azidů za vzniku azirinů přes keteniminy. Každý z těchto strukturních typů nabízí širokou škálu použití v syntéze pro přípravu nových typů dusíkatých heterocyklů. Dále vyvineme nové syntézy dosud neznámých fluorovaných azidů s cílem přípravy velkých cyklů, polymerů s novými vlastnostmi a nové malé organické molekuly. Primárně je projekt cílen na generování strukturní rozmanitosti, vývoj nových syntetických metod, výzkum reakčního mechanismu a možnost použití v agrochemii, medicinální a materiálové chemii.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10401 - Organic chemistry

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CC - Organic chemistry

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Mar 17, 2023

Finance

 • Total approved costs

  8,855 thou. CZK

 • Public financial support

  7,016 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,839 thou. CZK