All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Synthesis and reactivity of N-fluoroalkylated compounds

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

  INTER-EXCELLENCE

 • Call for proposals

  INTER-EXCELLENCE 10 (SMSM2018LTA02)

 • Main participants

  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  MSMT-39022/2018-1

Alternative language

 • Project name in Czech

  Syntéza a reaktivita N-fluoralkylovaných sloučenin

 • Annotation in Czech

  Cíle projektu jsou příprava fluorovaných azidů (CF3N3, CF3CF2N3, HCF2N3, FCH2N3 a HCF2CF2N3), prozkoumání reaktivity azidopolyfluoralkanů s alkyny za vzniku 1,2,3-triazolů a N-polyfluoralkyl amidů, reakcí s ketony za vzniku 1,2,3-triazolů, s nitrily, kyanáty a thiokyanáty za vzniku tetrazolů a se superkyselinami za vzniku aminodiazoniových iontů. Budou zkoumány podmínky pro vznik nitrenů, které budou sloužit pro přípravu N-polyfluoralkyl aminu a aziridinů. Dále bude zkoumána transannulace triazolů za vzniku N-polyfluoralkyl iminů, enaminů, pyrrolů, pyrrolonů, imidazolů a imidazolonů, vše podle Schématu 2.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10401 - Organic chemistry

 • OECD FORD - secondary branch

  10402 - Inorganic and nuclear chemistry

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CA - Inorganic chemistry<br>CC - Organic chemistry<br>CH - Nuclear and quantum chemistry, photo chemistry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  We studied the reactivity of N-perfluoroalkylated triazoles with alkynes, with Lewis ACIDS, STEREOSELECTIVE Suzuki reaction of beta-enamido triflates and the formation of nitrenes. The results were pubished in four impacted journals.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 1, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MSM-LT-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  8,784 thou. CZK

 • Public financial support

  6,824 thou. CZK

 • Other public sources

  1,960 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK