All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The study of z-pinch physics with novel diagnostic methods using fast ions

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-04679S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Studium fyziky z-pinčového plazmatu pomocí nových diagnostických metod využívající rychlé ionty

 • Annotation in Czech

  Silnoproudé výboje typu z-pinče jsou studovány jako výkonné zdroje rentgenového záření, neutronů a relativistických částic. Pro výzkum dynamiky z-pinčového plazmatu je klíčová znalost rozložení magnetického pole. Přestože se z-pinče zkoumají již 70 let, vhodná metoda měření tohoto pole se stále hledá. V roce 2019 se nám na z-pinči s proudem 3 MA podařilo vyprodukovat nejenergetičtější (až 60 MeV) vodíkové ionty, které kdy byly ve výbojovém plazmatu pozorovány. To umožnilo otestovat princip nové diagnostiky, tzv. iontové deflektometrie. Právě využití rychlých iontů ke studiu fyzikálních procesů v z-pinčovém plazmatu je hlavním předmětem tohoto projektu. Za tímto účelem chceme vyvinout diagnostické metody, které budou univerzálně použitelné na různých zařízeních. S pomocí těchto metod pak provedeme experimenty a simulace, které by měly pomoci odpovědět na otázky: 1. Jak se vyvíjí magnetické pole v proudových vláknech? 2. Jakým procesem dochází k urychlení nabitých částic a produkci fúzních protonů? 3. Jaké mechanismy určují rozložení magnetického pole v z-pinčovém plazmatu?

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BK - Liquid mechanics<br>BL - Plasma physics and discharge through gases

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Mar 17, 2023

Finance

 • Total approved costs

  6,561 thou. CZK

 • Public financial support

  6,561 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK