All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Logic and unsatisfiability

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-04825S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Logika a nesplnitelnost

 • Annotation in Czech

  Jak se mění délka nejkratšího důkazu daného tvrzení, když zvětšujeme složitost pojmů, jež lze v důkazu použít? Tato základní otázka logiky je pro důkazy ve slabých teoriích nebo ve výrokové logice úzce svázaná s obtížnými fundamentálními problémy výpočetní složitosti. Konkrétně, tvrzení NP/=coNP je ekvivalentní neexistenci výrokového důkazového systému, v němž mají všechny tautologie krátké důkazy. Varianty této otázky budeme studovat v rozličných důkazových systémech, které mají často kombinatorický či algebraický charakter, nebo pochází z certifikátů nesplnitelnosti dané formule produkovaných praktickými SAT algoritmy. Chceme pochopit obecnější způsoby uvažování, jež tyto systémy umožňují, v kontextu teorií prvního řádu. Cílem je získat vhled do otázek, jaké typy tvrzení je těžké nebo snadné dokázat a jaké jsou vztahy mezi důkazovými systémy. Předpokladem k této práci je hlubší porozumění schopnosti slabých logických teorií dokazovat základní matematická tvrzení.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10101 - Pure mathematics

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BA - General mathematics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Mar 17, 2023

Finance

 • Total approved costs

  11,201 thou. CZK

 • Public financial support

  10,952 thou. CZK

 • Other public sources

  249 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK