All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Development of reliable computational tools adequate for the study of fluid-structure interactions, with special relevance to cardiovascular problems

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-05207S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vývoj spolehlivých výpočetních metod vhodných pro zkoumání interakcí tekutina/pevná látka zaměřených na řešení důležitých kardiovaskulárních problémů

 • Annotation in Czech

  Modelování mechanických a biochemických procesů v hrudní aortě představuje velmi obtížný problém. I když existuje řada matematických modelů, není zřejmé, jaká míra složitosti je zapotřebí pro náležitý popis takto komplikovaného materiálu a pro spolehlivou předpověď relevantních procesů. Možným způsobem, jak postupovat, je postupně zvyšovat složitost matematických modelů a zkoumat význam jednotlivých faktorů a zároveň porovnávat výsledky výpočtů s dostupnými klinickými údaji, jako je průtok krve měřený pomocí magnetické rezonance. Tento projekt se zaměřuje na vývoj účinných a spolehlivých výpočetních nástrojů pro pochopení procesů vzniklých při komplexní interakci krve s deformovatelnými strukturami (aortální stěny a chlopně) ve 3D. Rovněž budou systematicky zkoumány vlivy různých faktorů (tvar cévy, konstitutivní vztahy krve a všech uvažovaných tkání, podmínky na rozhraní mezi stěnou a tekutinou a hraniční podmínky na přítoku a odtoku) na strukturu proudění.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10102 - Applied mathematics

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BD - Information theory

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Mar 17, 2023

Finance

 • Total approved costs

  7,170 thou. CZK

 • Public financial support

  6,438 thou. CZK

 • Other public sources

  732 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK