All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Advanced thin film photocatalysts on a basis of graphitic carbon nitride

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-06843S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Pokročilé tenkovrstvé fotokatalyzátory na bázi grafitického karbon nitridu

 • Annotation in Czech

  Projekt se zaměřuje na vysoce inovativní syntézu, nanášení a funkcionalizaci grafitického karbon nitridu (g-C3N4) a jeho využití ve foto-elektrochemii. Zvláštní důraz bude kladen na efektivitu využití světla pro indukci redukčních a oxidačních účinků materiálu. g-C3N4 bude nanášen na vhodný nosič ve formě tenké vrstvy technikou materiálového tisku a povrchovým vzorováním. S ohledem na aplikační využití budou připraveny vrstvy optimalizované tloušťky, pevnosti, porozity, adheze a dalších potřebných fyzikálně-chemických vlastností. Tímto způsobem budou vyrobeny vrstvy požadované morfologie, geometrie a povrchové úpravy, vhodné pro fotokatalýzu, sklizeň světla nebo senzoriku. Zvláštní pozornost bude věnována nanomodifikaci vrstev -NH2 skupinami poskytujícími elektron a dalšími funkčními skupinami nízkoteplotním plazmatem za účelem fotokatalytického vývinu H2. Předpokládá se, že u vrstev bude dosaženo výjimečných vlastností pro separaci náboje, okamžitou odezvu světlo/tma, stabilní generaci fotoproudu a dlouhodobou výkonovou stabilitu.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  20506 - Coating and films

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  JK - Corrosion and material surfaces

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  May 3, 2023

Finance

 • Total approved costs

  9,706 thou. CZK

 • Public financial support

  9,706 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK