All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The optimal model of credit scoring for transition economies

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 8 (SGA02005GA-ST)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Optimální model credit scoring pro tranzitivní ekonomiky

 • Annotation in Czech

  Úvery pre podniky a obyvateľstvo sú obyčajne jadrom príjmov pre komerčné banky. Napriek tomu, že tieto úvery (predovšetkým pre obyvateľstvo) patria medzi najziskovejšie investície v portfóliách bánk alebo veriteľov, nárast v množstve úverov prináša tiežnárast v počte úverov, ktoré sa nesplácajú podľa plánu a teda sú problematické. V navrhovanom výskume sa chcem zaoberať primárnym problémom veriteľov a to credit scoringom. Inými slovami, credit scoring je sposob, ako rozlíšiť medzi dobrými a zlými dlžníkmi ešte pred poskytnutím úveru. Mojím cieľom je navrhnúť metodológiu pre credit scoring, ktorá bude najlepšie rozlišovať medzi dobrými klientami (u ktorých je predpoklad bezproblémového splatenia úveru) a klientami, u ktorých je možnosť nesplateniaveľmivysoká a súčasne by sa mala zaoberať predovšetkým špecifikami tranzitujúcich krajín. Túto metodológiu plánujem aplikovať na zozbierané dáta a porovnať na týchto dátach jej úspešnosť s tradičnými modelmi credit scoringu. V konečnom dôsledku rôzne

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AH - Economics

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  We developed an optimal specification of the credit scoring model to analyze data on loans at the Czech retail banking market. Parametric (logistic regression) and non-parametric (Classification and Regression Trees - CART) approaches are employed to pro

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2005

 • Realization period - end

  Jan 1, 2006

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP07-GA0-GA-U/03:2

 • Data delivery date

  Oct 16, 2007

Finance

 • Total approved costs

  330 thou. CZK

 • Public financial support

  330 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK