All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The Church architecture of the Great-Moravian Mikulčice

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 10 (SGA02007GA-ST)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  404/07/1513

Alternative language

 • Project name in Czech

  Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic

 • Annotation in Czech

  Objev dosud stojícího velkomoravského kostela v Kopčanech otevřel novou etapu studia sakrální architektury mocenského centra 9. století v Mikulčicích. Současně ukázal nedostatečný stav kritického pramenného zpracování mikulčických kostelů. Cílem projektuje analýza všech dosud známých církevních staveb v areálu Mikulčic a kaple sv. Margity v Kopčanech (SR). Relikty každé stavby budou detailně analyzovány a pomocí 3D-modelování propojeny se stratigrafií sídliště a přilehlého pohřebiště. Na základě archeologické a stavebně-historické analýzy a pomocí srovnávacího studia evropské předrománské architektury budou připraveny digitální modely kostelů. Projekt má vytvořit kritickou bázi pro nové umělecko-historické a historické hodnocení mikulčické a velkomoravské sakrální architektury. Na projekt budou volně navazovat další projekty zaměřené na studium stavebních technologií a na umělecko-historické zpracování evropské předrománské architektury.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

  AL - Art, architecture, cultural heritage

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project has been opening a new period in the processing of Great Moravian churches at Mikulčice hillfort. His aim is to create a new base for archaeological, art-historical and historical evaluation pre-Romanesque architecture at Mikulčice and generally at Great Moravia, too. Its ground is a critical evaluation of the field documentation from 50th and 60th years of the last century, digital d

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2007

 • Realization period - end

  Dec 31, 2010

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 16, 2010

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP11-GA0-GA-U/03:3

 • Data delivery date

  Feb 9, 2015

Finance

 • Total approved costs

  1,960 thou. CZK

 • Public financial support

  1,960 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK