All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Great Moravia and 1150 years of Christianity in Central Europe

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Applied research and development of national and cultural identity Programme? (in short, ?NAKI?)

 • Call for proposals

  NAKI 2 (SMK02012DF001)

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  10/2012/OVV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy

 • Annotation in Czech

  Předložený projekt směřuje k ochraně, prezentaci a edukaci v oblasti archeologického kulturního dědictví formou aktivace dosud blíže nezveřejněného fondu nálezů z významných velkomoravských lokalit, z nichž některé nesou status národní kulturní památky,a jejich představení veřejnosti v podobě mezinárodní výstavy. Základní ideou projektu je christianizace Velké Moravy, spojující hmotné i nehmotné národní kulturní dědictví, která vyžaduje shrnutí nových poznatků zejména při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje do středoevropského prostoru, které připadá na rok 2013. První fáze projektu bude zaměřena na analýzu dosud nepublikovaného materiálu z archeologických výzkumů (konkrétně např. pozůstatky církevních staveb v Mikulčicích a ve StarémMěstě, chemické rozbory stavebních prvků velkomoravských církevních staveb obecně, vyhodnocení velkomoravských hrobů s křesťanskými nebo naopak přetrvávajícími předkřesťanskými doklady, a další). Problematika počátků křesťanství bude sledována v širšímevropském kontextu se speciálním zaměřením na středovýchodní část kontinentu. Získané poznatky budou předvedeny v jubilejním cyrilometodějském roce 2013 na mezinárodní konferenci s účastí předních domácích i zahraničních odborníků na danou problematiku aprezentovány odborné veřejnosti formou publikace. Výsledky budou následně rozvíjeny a představeny také nejširší veřejnosti unikátní výstavou, která bude uvedena v Praze, Brně a Bratislavě v průběhu let 2014 - 2015. Prezentovány budou mj. originály artefaktů z významných hrobových celků z velkomoravských center i periferie a názorné rekonstrukce těchto pohřbů, hmotové rekonstrukce vybraných velkomoravských kostelů, zhotovené unikátní technologií pryskyřičných odlitků, dále 3D vizualizace velkomoravskýchkostelů (interiérů i exteriérů) a další atraktivní exponáty, které by měly probudit zájem veřejnosti o historické kulturní dědictví naší země.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  Goals of both basic and applied research have been reached. The results, particularly those of applied research (in particular an exhibition on Cyril and Methodius mission) could be used in popularising expert knowledge among the general public. Along with the conference, they also became a base for further development of a broad international expert cooperation.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Feb 1, 2012

 • Realization period - end

  Dec 31, 2015

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 26, 2015

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP16-MK0-DF-U/02:1

 • Data delivery date

  Dec 14, 2016

Finance

 • Total approved costs

  21,565 thou. CZK

 • Public financial support

  21,507 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK