All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The Mikulčice "Valy" in the changes of the flood plain in the holocene

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Mikulčické Valy v proměnách údolní nivy v holocénu

 • Annotation in Czech

  Projekt je další etapou systematického zpřístupňování pramenného fondu z archeologického výzkumu raně středověkého hradiska v Mikulčicích. Je věnován vývoji pravěkého, raně a vrcholně středověkého osídlení lokality a jeho vtahu ke konkrétním podmínkám přírodního prostředí. Za spolupráce archeologa, kvartérního geologa a botanika je rekonsrtuován vývoj přírodního prostředí údolní nivy u Mikulčic v době holocénu. Takto má projekt přispět k spolehlivé histroické interpretaci osídlení mikulčických valů a kepšímu poznání a pochopení vývoje vlastní údolní nivy.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

  EF - Botany

 • CEP - another secondary branch

  DB - Geology and mineralogy

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10504 - Mineralogy<br>10505 - Geology<br>10506 - Paleontology<br>10611 - Plant sciences, botany<br>10612 - Mycology<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1996

 • Realization period - end

  Jan 1, 1996

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/1997/GA0/GA07GA/V/9:7

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  0 thou. CZK

 • Public financial support

  549 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK