All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Primedieval, early and topmedieval settlement of Southern of Moravia Collection and documentation of archaeologie findings and finding-places I. stage

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Research and scientific evaluation of cultural values of the environment, identification, protection , processing and presentation of historical monuments

 • Call for proposals

 • Main participants

  Masarykova univerzita

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Pravěké, raně a vrcholně středověké osídlení jižní Moravy, vývoj a změny struktury osídlení. Evidence a dokumentace archeologických nálezů a nalezišť - I. etapa

 • Annotation in Czech

  Archeologie, památky, nálezy, naleziště, osídlení, pravěk, raný středověk, vrcholný středověk, evidence, dokumentace, územně plánovací dokumentace, přírodní prostředí Na základě terénního průzkumu a podrobné heuristiky archeologických a historických pramenů má zmapovat pravěké, raně a vrcholně středověké osídlení na určeném teritoriu Zpracování a soupis současného stavu našich poznatků o archeologických nálezech, včetně jejich co nejpřesnější prostorové identifikace je výchozím podkladem pro analýzu vývoje a změn struktury osídlení

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  N - Nesplněno zadání

 • Project results evaluation

  Projekt potřebný a důležitý, ale nebyl dokončen. Termín dokončení byl posunut do 30. 6. 1999 bez nároků na další finanční prostředky. V případě nesplnění bude řešeno kompenzací.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1996

 • Realization period - end

  Jan 1, 1998

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/1999/MK0/MK09PK/V/3:3

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  2,473 thou. CZK

 • Public financial support

  2,473 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK