All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Physics of the magnetic layered van der Waals materials

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  International projects

 • Call for proposals

  Mezinárodní projekty 14 (SGA0201900003)

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  19-16389J

Alternative language

 • Project name in Czech

  Fyzika magnetických vrstevnatých van der Waalsových sloučenin

 • Annotation in Czech

  Vlastnosti vrstevnatých magnetických van der Waalsových (vdW) materiálů, ať už ve formě objemových krystalů nebo tenkých vrstev, představují fascinující oblast fyziky pevných látek díky silné anizotropii dané nízkou dimenzionalitou jejich struktury. V tomto projektu se zaměřujeme na kvazi-dvoudimenzionální (2D) dichalkogenidy typu dopované přechodovými kovy a 2D magnetické vdW sloučeniny ve formě tenkých vrstev. Cílem je výzkum mikroskopického magnetického uspořádání a doménových struktur v nízkých teplotách, který přispěje k lepšímu porozumění doménové topologii a souvisejícímu makroskopickému magnetickému chování. Projekt kombinuje dlouhodobé zkušenosti s přípravou vzorků, četné rentgenové, mikroskopické a objemové metody k charakterizaci vlastností krystalů i tenkých vrstev v širokém rozmezí teplot a neutronovou difrakci spolu s mionovou spinovou rezonancí k výzkumu uspořádání magnetických momentů v poly- a monokrystalech. Unikátní kombinace měřících technik poskytne komplexní informaci o magnetickém chování těchto vrstevnatých materiálů.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BM - Solid-state physics and magnetism

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

 • Latest support payment

  Apr 24, 2020

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP22-GA0-GC-R

 • Data delivery date

  Feb 21, 2022

Finance

 • Total approved costs

  3,971 thou. CZK

 • Public financial support

  3,463 thou. CZK

 • Other public sources

  508 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK