All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Mesoscopic origami from van der Waals heterostructures

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202200004

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  22-17517S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Mezoskopické origami z van der Waalsovských heterostruktur

 • Annotation in Czech

  Dvojdimenzionální (2D) krystaly jsou extrémně tenké stavební jednotky, které figurují jako aktivní komponenty van der Waalsovských (vdW) heterostruktur. Současné strategie ladění funkčních vlastností vdW materiálů stojí na řízeném střídání a vzájemném pootočení dílčích monovrstev. Projekt si klade za cíl osvobodit vdW materiály z planarity prostřednictvím jejich řízeného skládání do trojdimenzionálních (3D) mezoskopických origami. Výzkumná strategie zahrnuje přípravu laterálních a vertikálních vdW struktur a jejich origamizaci pomocí kapalinou asistované delamince. Získané vdW origami budou studovány relevantními technikami, např. kryomagnetickou Ramanskou a fotoluminiscenční spektro-mikroskopií, magnetickou silovou mikroskopií a mikro-Hallovou magnetometrií s cílem vyhodnotit a optimalizovat fyzikální vlastnosti relevantní pro aplikace (diody, slabé spoje). Motivací projektu je přispět k rozvoji bezlitografických technologií přípravy nanorozměrových součástek a zařízení na bázi vdW materiálů na škálách 100 – 1000 x větších než je jejich vlastní rozměr.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  21001 - Nano-materials (production and properties)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  JJ - Other materials

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2022

 • Realization period - end

  Dec 31, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  May 19, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  6,780 thou. CZK

 • Public financial support

  6,462 thou. CZK

 • Other public sources

  318 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK