All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Topological and geometric approaches to classes of permutations and graph properties

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Junior Grants

 • Call for proposals

  Juniorské granty 2 (SGA0201600002)

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  16-01602Y

Alternative language

 • Project name in Czech

  Topologické a geometrické přístupy k permutačním třídám a grafovým vlastnostem

 • Annotation in Czech

  Projekt se zabývá využitím topologických a geometrických přístupů při řešení kombinatorických a grafově teoretických problémů. Hodláme se zejména zaměřit na dvě hlavní oblasti výzkumu. První oblastí je zkoumání vlastností dědičných tříd permutací a binárních matic. Druhou oblastí je pak využití topologických a geometrických metod při studiu grafových vlastností a grafových parametrů. V rámci první oblasti se hodláme zabývat zkoumáním tříd matic popsaných pomocí zakázaných intervalových minorů, dále pak zkoumáním topologických vlastností (např. Möbiovy funkce) tříd permutací částečně uspořádaných pomocí relace obsahování podpermutace, a také Ramseyovskými vlastnostmi permutačních tříd. V druhé oblasti výzkumu se plánujeme mimo jiné věnovat zkoumání topologických obstrukcí charakterizujících některé minorově uzavřené třídy grafů, jako například třídu grafů vnořitelných na danou plochu, a dále se plánujeme zabývat vlastnostmi topologických grafů.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  BA - General mathematics

 • CEP - secondary branch

  IN - Informatics

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10101 - Pure mathematics<br>10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The results are important advances in application of geometric approaches to the combinatoric and graph theoretic problems. The output is 10 publications in journals, 6 papers in proceedings, 2 accepted and 3 submitted papers. Very important is the publication in the high rank journal Geom. Func. Anal. The results of the projects may be used in combinatorics and computational geometry.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2018

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 26, 2018

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP19-GA0-GJ-U/01:2

 • Data delivery date

  Jun 11, 2019

Finance

 • Total approved costs

  4,949 thou. CZK

 • Public financial support

  4,949 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK