All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The influence of change agents on organization design

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Junior Grants

 • Call for proposals

  Juniorské granty 5 (SGA0201900002)

 • Main participants

  Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  19-14484Y

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vliv nositele změny na organizační design

 • Annotation in Czech

  Současný diskurz v oblasti organizačního designu a organizační změny přitahuje pozornost k nositeli změny. Ačkoli role nositelů změny je považována za velmi důležitou, není dostatek studií, které vysvětlují vliv nositele změny na organizační design. Dosavadní výzkumy se orientují především na fázi implementace a opomíjí předcházející fázi tvorby alternativ pro budoucí organizační design. Tento výzkum zkoumá, jak profesní zkušenosti nositele změny ovlivňují vnímání organizačního designu, a jak toto vnímání následně ovlivňuje tvorbu alternativ pro budoucí organizační design. Výzkum je prováděn pomocí kvaltitativního přístupu formou vícenásobné případové studie. Případové studie zahrnují organizace, ve kterých probíhá změna organizační struktury jako centrálního prvku organizačního designu. Výsledky budou mít teoretické přínosy pro teorii vyšších vrstev (upper echelons theory) a teorii organizačního designu.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  50204 - Business and management

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AH - Economics<br>GA - Agricultural economics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Jun 30, 2022

 • Project status

 • Latest support payment

  Apr 1, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GJ-R

 • Data delivery date

  Jun 26, 2023

Finance

 • Total approved costs

  1,682 thou. CZK

 • Public financial support

  1,682 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK