All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

New synthetic approaches using mutant and wild-type beta-N-acetylhexosaminidase from Talaromyces flavus

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Post-graduate (doctorate) grants

 • Call for proposals

  Postdoktorandské granty 14 (SGA0201300006)

 • Main participants

  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  13-06818P

Alternative language

 • Project name in Czech

  Nové syntetické přístupy s využitím mutantní a přirozené beta-N-acetylhexosaminidasy z Talaromyces flavus

 • Annotation in Czech

  Beta-N-Acetylhexosaminidasy (EC 3.2.1.52) z vláknitých hub jsou známé svou širokou substrátovou specifitou a velkou syntetickou kapacitou. Beta-N-Acetylhexosaminidasa z Talaromyces flavus, která byla v našich dřívějších pracích identifikována jako enzym s výjimečnými katalytickými vlastnostmi, byla osekvenována a exprimována v kvasinkovém expresním systému. Cílem předkládaného projektu je zkoumat nové syntetické přístupy s využitím tohoto enzymu, a to dvěma způsoby: cílenou mutagenezí beta-N-acetylhexosaminidasy za účelem změny jejích katalytických vlastností a použitím nových C-6 modifikovaných (sulfát, uronát, azid) glykosyl azidů jako donorů glykosylu v transglykosylačních reakcích katalyzovaných tímto enzymem. Nově připravené disacharidy obsahující azidovou skupinu budou vhodné pro chemickou vazbu na další biologické struktury nebo materiály. V rámci projektu bude také studována trojrozměrná struktura beta-N-acetylhexosaminidasy z T. flavus metodami proteinové krystalografie a molekulárního modelování.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  CE - Biochemistry

 • CEP - secondary branch

  EB - Genetics and molecular biology

 • CEP - another secondary branch

  EE - Microbiology, virology

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10606 - Microbiology<br>10607 - Virology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The proposed objectives were met. New information of preparation and behaviour of β-N-acetylhexosaminidas mutatnts were obtained. The reruslts were reported in two papers in highly ranking journals (e. g. Adv. Synth. Catal.). In addition, a review paper related to the object of the study was published. Another two papers are in preparation.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Feb 1, 2013

 • Realization period - end

  Dec 31, 2016

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 17, 2016

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP17-GA0-GP-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 30, 2017

Finance

 • Total approved costs

  3,279 thou. CZK

 • Public financial support

  3,279 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK