All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Burial Pit Arrangements and Wooden Structures in Graves at Great Moravian Necropolises as a Social, Spiritual and Chronological Phenomenon.

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Post-graduate (doctorate) grants

 • Call for proposals

  Postdoktorandské granty 14 (SGA0201300006)

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  13-20936P

Alternative language

 • Project name in Czech

  Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy jako sociální, duchovní a chronologický fenomén.

 • Annotation in Czech

  Předmětem projektu by měla být snaha o interpretaci některých aspektů pohřebního ritu v raném středověku na základě celkového vyhodnocení typologické škály úprav hrobových jam a veškerých dřevěných konstrukcí v hrobech na velkomoravských nekropolích. Dle dobře dokumentovaných výzkumů pohřebišť v okolí velkomoravského mocenského centra Mikulčice se ukazuje, že dřevěné konstrukce v hrobech v podobě různých typů pohřebních schránek představovaly v tomto období významný kulturní fenomén (podíl jejich přítomnosti v hrobech podle předběžných závěrů tvoří až 70%). Výsledkem by měla být interpretace míry a kvalitativního zastoupení jednotlivých typů hrobových jam a konstrukcí jak v rovině sociální a duchovní, tak geografické, případně i chronologické (podrobněji viz část PC, bod 2), a také komparace výskytu tohoto fenoménu ve slovanském světě a v kulturním prostředí tehdejší západní Evropy. Hlavním výstupem tříletého projektu by měla být souhrnná monografie s množstvím vyobrazení schémat a rekonstrukcí v digitální příloze.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Project results evaluation

  The primary objective of the project has been attained: the analysis of a specific type of burial of the Great Moravia period. The results formulated so far are of rather general nature despite several reasons why is it so. The international potential of the project is limited. The final publication is pending.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Feb 1, 2013

 • Realization period - end

  Apr 25, 2017

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 26, 2015

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP18-GA0-GP-U/01:1

 • Data delivery date

  May 4, 2018

Finance

 • Total approved costs

  1,485 thou. CZK

 • Public financial support

  1,485 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK