All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Preservation and reproduction of gene sources of main species of coniferous and broadleaved forest trees

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta lesnická a environmentální

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Zachování a reprodukce genových zdrojů hlavních druhů jehličnatých a listnatých lesních stromů

 • Annotation in Czech

  Působením imisí a kyselých dešťů jsou lesy v ČR vážně poškozeny. Pro zachování genových zdrojů a obnovu lesa, je zapotřebí použít nových perspektivních metod rozmnožování lesních stromů. Za použití buněčných a molekulárních technik budou získávány nové významné poznatky o procesech somatické embryogeneze u našich hlavních druhů lesních stromů. Tyto nové poznatky umožní regulovat a řídit procesy somatické embryogeneze u lesních stromů. Na základě získaných poznatků bude vypracován zcela nový reprodukčnísystém lesních stromů pomocí somatické embryogeneze. Nový reprodukční systém umožní záchranu genových zdrojů ohrožených populací lesních stromů a přispěje k obnově lesů v ČR. Vypracování nových metod rychlého množení lesních stromů pomocí somatické embryogeneze je i základem pro využití metod molekulární genetiky ve šlechtění lesních stromů a při vytváření a množení transgenních stromů.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

  EI - Biotechnology and bionics

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20801 - Environmental biotechnology<br>20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management<br>20803 - Environmental biotechnology related ethics<br>20901 - Industrial biotechnology<br>20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation<br>20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials<br>30401 - Health-related biotechnology<br>30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)<br>30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])<br>30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)<br>30405 - Medical biotechnology related ethics<br>40102 - Forestry<br>40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology<br>40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming<br>40403 - Agricultural biotechnology related ethics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Komplexní projekt rozpracoval použití metody somatické embryogeneze a proliferace axiálních pupenů pro množení hlavních druhů jehličnatých (smrk, jedle) a listnatých stromů (dub, javor, lípa, bříza, jilm). Bylo využito řady velmi kvalitních genotypů z rů

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1996

 • Realization period - end

  Jan 1, 2001

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2002/GA0/GA02GV/U/N/4:2

 • Data delivery date

  Nov 19, 2002

Finance

 • Total approved costs

  22,916 thou. CZK

 • Public financial support

  16,626 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK