All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Relation between structure and function of carotenoids: New pathways to answer unresolved questions

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Grant projects of excellence in basic research EXPRO

 • Call for proposals

  Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO (SGA0201900004)

 • Main participants

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  19-28323X

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vztah mezi strukturou a funkcí karotenoidů: Nové cesty k řešení nezodpovězených otázek

 • Annotation in Czech

  Předkládaný projekt cílí na odhalení souvislostí mezi strukturou a funkcí karotenoidů pomocí metod časově rozlišené spektroskopie v časovém rozlišení od femtosekund po mikrosekundy. Za účelem nalezení odpovědí na dosud nevyřešené otázky fotofyziky karotenoidů navrhujeme studovat vlastnosti excitovaných stavů karotenoidů v roztoku i v proteinech za podmínek, kdy bude studovanému sytému dodána nadbytečná energie, a to buď pomocí UV excitace vyšších energetických stavů karotenoidů, nebo prostřednictvím experimentů za zvýšené teploty. Data získaná za těchto podmínek budou srovnána s měřeními za nízkých teplot a s daty získanými v experimentech s excitací do nižších excitovaných stavů. Experimenty budou kromě standardní (pump-probe) transientní absorpce prováděny také v režimu pokročilých experimentálních schémat, jako jsou multipulsní (pump-dump-probe) ultrarychlá spektroskopie nebo spektroskopie s dvoufotonovou excitací. Budeme studovat zejména vliv specifických funkčních skupin karotenoidů a jejich roli ve vyladění světlosběrné a/nebo fotoprotektivní funkce v biologických systémech.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10301 - Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BE - Theoretical physics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Jul 26, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GX-R

 • Data delivery date

  Mar 1, 2023

Finance

 • Total approved costs

  26,458 thou. CZK

 • Public financial support

  26,458 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK