All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Stratigraphie des slawischen Burgwalls in Mikulčice und ihre chronologischen Kriterien

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Stratigrafie slovanského hradiště v Mikulčicích a její chronologická kriteria

 • Annotation in Czech

  Raně středověká sídlištní aglomerace v Mikulčicích a výsledky jejího čtyřicetiletého archeologického výzkumu představují nesmírně bohatý pramen, jehož vypovídací schopnosti jsou dosud jenom zčásti využity. Oproti studiím pojednávajícím v širších souvislostech o unikátních nálezech, chce navrhovaný projekt využít možností, které nabízí lokalita sama svou cennou stratigrafií, relativní neporušeností a velkou četností nálezů. Na základě kritiky vypovídacích možností prozkoumaných ploch a reprezentativníhovýběru hodnotných stratigrafických situací chce řešit otázku stratigrafie sídlištních i fortifikačních prvků celého komplexu. Takto chce blíže dokumentovat proces konstituování mikulčického velkomoravského ústředí jako součásti středoevropského státotvorného proudu raného středověku a postihnout relativní chronologii hmotné kultury 8.-10. stol.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

 • Project results evaluation

  XXX

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1993

 • Realization period - end

  Jan 1, 1995

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/1996/AV0/AV06IA/V/1:1

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  208 thou. CZK

 • Public financial support

  416 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK