All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Prehistoric cemetery from Moravská Nová Ves - Hrušky

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi - Hruškách

 • Annotation in Czech

  Při záchranném výzkumu v Moravské Nové Vsi byla v letech l991-92 prozkoumána pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů, protoúnětické a únětické kultury. Nálezy, pohřební ritus a vzájemné poměry nekropolí přinesly důležité poznatky pro řešení vzniku únětické kultury a jejího dalšího vývoje. Lokalita leží na jv. Moravě, kudy pronikaly do střední Evropy vlivy z vyvinutějších jv. oblastí. V materiální i duchovní kultuře se podařilo na četných prvcích rozpoznat intenzivní působení kultur Karpatské kotliny i sousedního epišňůrového kulturního okruhu. Analýza materiálu z pohřebišť výrazně přispívá k poznání historického vývoje ve střední Evropě na rozhraní doby kamenné a bronzové.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1996

 • Realization period - end

  Jan 1, 1996

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/1997/AV0/AV07IA/V/9:4

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  0 thou. CZK

 • Public financial support

  0 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK