All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
IA90154

Historical Development of South Moravia at the Beginning of the Bronze Age

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Historický vývoj jižní Moravy na počátku doby bronzové

 • Annotation in Czech

  Navrhovaný výzkumný projekt je zaměřen na řešení historického vývoje ve starší době bronzové na jižní Moravě. Toto období se stalo významným předělem, protože po kulturní roztříštěnosti v závěru doby kamenné vznikla ve značné části střední Evropy jednotná únětická kultura. Ta se stala základem vývoje celé doby bronzové. Právě jižní Morava poskytuje vhodné podmínky pro objasnění vzniku, dalšího vývoje a chronologického členění únětické kultury. Analýza pohřebišť z V.Pavlovic, D.Věstonic a M.N.Vsi umožnínejen řešení uvedených otázek, ale přispěje i k objasnění kontaktů s přikarpatským epišňůrovým kulturním okruhem. K řešení těchto problémů je nutné dokončení záchranného výzkumu únětického pohřebiště v M.N.Vsi zahájeného v roce 1991. XXX

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1992

 • Realization period - end

  Jan 1, 1994

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/1995/AV0/AV05IA/V/1:1

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  0 thou. CZK

 • Public financial support

  0 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK